استند جداکننده طلایی

قابلیت استفاده در ورودی ها و خروجی ها