سینی گرد ضد لغزش امریکایی

ابعاد : قطر35 سانتی متر

 

برند : CAMBRO