سینی گرد ضد لغزش امریکایی

ابعاد : قطر37 سانتی متر

برند : CAMBRO