درباره ما

شرکت بازرگانی منیر تجهیز امین با شماره ثبت ۳۴۹۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۴۴۰ با مدیریت جناب آقای علی اصغر کوکب زاده با کد ملی ۰۰۵۱۷۱۰۷۱۴ .

ارایه تجهیزات داخلی هتل ها

آدرس : تهران شهرک اکباتان - فاز ۲ بلوک ۱ ورودی سوم  طبقه همکف ، صندوق پستی ۱۳۹۶۹۳۳۶۲۳

تلفن : 44673010 و 44673020

دورنگار : 44673060

ایمیل : info@monirexpo.com


محصولات مرتبط